روش شناسی علم و الهیات: بررسی و نقد دیدگاه ننسی مورفی
52 بازدید
ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
نقش: نویسنده
شابک: 964-411-023-4
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی