نقدی بر آراء و اندیشه های سنت گرایان
71 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » مرداد 1386 - شماره 88 » (3 صفحه - از 70 تا 72)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نویسنده در این مقاله به بحث نقدی بر آراء و اندیشه‏های سنت‏گرایان پرداخته است. ایشان در ابتدای مقاله سنت‏گرایی را واکنش خلاف عادت مدرن در برابر مدرنیسم می‏داند که ریشه‏های تاریخی آن در اروپای قرن 19 به ویژه در فرانسه به چشم می‏خورد. سنت‏گرایی شامل نظریه‏ای است که معتقد به نوع خاصی از کثرت‏گرایی دینی است که می‏گوید همه سنت‏های دینی از جانب خدا الهام شده و از گوهر یکسانی برخوردار هستند. مادام بلاوتسکی در مقدمه کتاب آموزه رمزی به روشنی، اندیشه‏های کلیدی سنت‏گرایان را درباره وحدت ادیان بیان کرده است. این اندیشه‏های کلیدی عبارتند از: 1. همه ادیان عمده از منبعی الاهی برخوردارند؛ 2. این ادیان در باطن یکسان و در ظاهر متفاوت هستند؛ 3. رد پاهای حکمت جاودان اصیل را می‏توان در این ادیان پیدا کرد. نویسنده در ادامه، به اشکال کثرت‏گرایی اشاره و می‏نویسد: اشکال کثرت‏گرایی مورد دفاع بلاوتسکی و سنت‏گرایان آن است که بر قرائت خاصی از متون ادیان جهان مبتنی بوده که مورد تردید است. دومین اشتباه عمده‏ای که در بیشتر انواع کثرت‏گرایی دینی به‏طور مشترک به چشم می‏خورد آن است که صرف نظر از این که آموزه‏های باطنی یا ظاهر ادیان را مورد بررسی قرار دهیم یانه، تعالیم سنت‏های دینی مختلف، با یکدیگر و با کثرت‏گرایی سازگار نیستند، نویسنده در ادامه به بحث نقد..