مبانی هرمنوتیکی علوم اجتماعی اسلامی
62 بازدید
محل نشر: مجله معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره 3، ص 7- 42
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی