تصویر ایران در دائرة المعارف امریکانا
50 بازدید
محل نشر: مجله شیعه‌شناسی، شماره 3و 4 (پاییز و زمستان 1382)، از ص 249- 274)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی