روزه
51 بازدید
محل نشر: تصوير شيعه در دائره‌المعارف امريكانا، تهران امير كبير، قم: مؤسسه شيعه شناسي
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی