درآمدی بر الهیات اجتماعی پروتستان از ظهور جامعه‌گرایی مسیحی در آلمان تا ظهور انجیل اجتماعی
46 بازدید
محل نشر: مجله الهیات اجتماعی، (موسسه شیعه شناسی) ش 3
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی