درآمدی بر الهیات اجتماعی پروتستان از آغاز نهضت اصلاح دین تا هگل
47 بازدید
محل نشر: مجله الهیات اجتماعی، (موسسه شیعه شناسی)، ش 2
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی