ادله ابن سینا در رد جوهر بودن خدا
51 بازدید
محل نشر: مجله تخصصی دانشگاه اصفهان
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی