نزاع بر سر حرف آخر، بررسي و نقد كتاب حرف آخر تامس نيگل
55 بازدید
محل نشر: نقد و نظر، ش 32- 33، (بهار و تابستان 1383)، ص 522- 583
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی