تقابل استبداد و دین در اندیشه کواکبی
49 بازدید
محل نشر: معرفت » تير 1380 - شماره 43 » (11 صفحه - از 87 تا 97)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله مسائلی که در اندیشه سیاسی اسلام وجود داشته، تجویز حکومت موروثی بوده است؛ نظریه ای که دست حاکم صاحب نفوذ را در اِعمال حاکمیت آزاد گذاشته و حتی برای اَعمال استبدادی دست چنین حاکمی را باز می گذارد. حسن السعید، از جمله نویسندگانی است که بحث تقابل استبداد و دین را در اندیشه سیاسی کواکبی مورد بررسی قرار می دهد و به بررسی و نقد دیدگاه های افراط و تفریطی در این باب، که در اندیشه کواکبی و سایر متفکران وجود دارد، می پردازد.