نگاهي به برخي از دلايل معتقدان به سكولاريسم
49 بازدید
محل نشر: رواق انديشه ش12، (سال 2 آذر 1381) ، ص 55-66
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سکولاریسم، با تبیین‏ها و تعریف‏های متعددش، بر کنار نهادن دین از صحنه سیاست و امور اجتماعی پای می‏فشارد. دین را امری فردی تلقی می‏کند و در حداقل کردن دامنه آن می‏کوشد. این مکتب فکری بر مبانی متعددی چون اومانیسم، تجددگرایی و اعتقاد به آزادی و آزاد اندیشی استوار است و در بیشتر عرصه‏های بشری نفوذ کرده است. نویسنده در این مقاله، پس از اشاره به مبانی سکولاریسم، به بررسی برخی از مهم‏ترین استدلال‏های معتقدان به آن، می‏پردازد. «سکولاریسم» (Secularism) واژه‏ای است برگرفته از واژه لاتینیِ (Secularis) و مشتق از (Seculum)به معنای «دنیا» یا «گیتی» در برابر «مینو»(1) و معادل فارسی آن «جدایی دین از سیاست»، «دنیوی»، «این جهانی»، «اعتقاد به اصالت امور دنیوی»، «در غیر دین‏گرایی»(2)، «عقل بسندگی»(3) و مانند آن است. مفهوم کلاسیک آن در مسحیت، درست، در نقطه مقابل ابدیت و الوهیت می‏باشد. سکولار یعنی آنچه متعلق به این جهان مادی است و به همان اندازه از خداوند و الوهیت به دور است.(4) در زبان انگلیسی واژه (Sacred)، به معنای مقدس، در مقابل آن به کار می‏رود.(5) ______________________________ 1. عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه‏ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، قم، چاپ نخست، 1381، ص 327. 2. حمید پارسا، مبانی معرفتی و چهره اجتماعی سکولاریزم، کتاب نقد، ش 1، ص 73. 3. محمدحسن قدردان قراملکی، سکولاریزم در مسیحیت و اسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چ نخست، 1379، ص 19. 4. عبدالرسول بیات و دیگران، پیشین، ص 327.